Over AO Invest

De strategie van AO Invest B.V. is er op gericht om door middel van het opbouwen van een gespreide vastgoedportefeuille een duurzame vermogenstoename te realiseren, waarbij gerealiseerde resultaten worden gebruikt voor herinvestering, aflossing of verbetering van de vastgoedportefeuille.